20 years of industry experience

Support Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00

16 SUKSESSFULLE ÅR I SVERIGE

Gratis frakt - Rask levering - Trygge kjøp
OVER 30000 FORNØYDE KUNDER

     

 

 

Clearly of Sweden - Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00 

 

Hvilket vannfilter og vannrenser er best for meg?
 

Greit å vite om Clearly´s Water Purifier Water Filter

Bor du i et landsted eller leilighet i byen? Har du kommunalt vann eller din egen brønn? Ønsker du godt og trygt vann på ferien? Hvilke av de klart vannrenserne og vannfiltrene du velger, avhenger av hvordan du bor og hvor vannsrenseren og vannfilteret skal brukes. Generelt gjelder volumet av filtermedier, større filtre gir alltid bedre og lengre kontakttid med vannet, samt adressering med riktig filtermedium, noe som gir et bedre sluttresultat. Har du din egen brønn er alltid det beste utgangspunktet for vannanalyse. Multi Micro-filtre og Multi-filtreringstrinn betyr størrelsen på filterputen og filtermediene samt forskjellige trinn for vannrensing og er en mer effektiv rensing for et bedre sluttresultat.

- Oppmerksomhet! Ta kontakt med oss ​​hvis du er usikker eller trenger mer informasjon, og vi hjelper deg her på Clearly Support tlf 031 69 01 00


 

Få tester drikkevannet deres, noe som kan være en stor helserisiko.


Millioner fastboende og fritidsbeboere får drikkevannet fra sin egen brønn. I følge en undersøkelse som dekket rundt 5000 brønner, var bare 20% av drikkevannet kan repareres uten klage fra det svenske matstyret.

Dessverre lever mange mennesker i troen på at vi har godt drikkevann og tappevann og derfor ikke tar prøvene som trengs. Dessverre vet folk for lite om drikkevannet.

Minst hvert tredje år bør alle som har sin egen brønn teste vannkvaliteten, og hvis du har små barn i familien, bør du gjøre det hvert år, dette er de generelle anbefalingene.

Egne brønner kan være helsefare!

Mange ignorerer å ta prøver og risikerer derfor å få farlige bakterier og skadelige metaller og tungmetaller. Men problemene kan lett løses med vannrenser, vannfilter.

Clearly har helt  unike, effektive og lettmonterte vannrensere, vannfiltre som passer til alle kraner og behov.

Se også vannfiltre for hele huset med f.eks. Omvendt osmose, omvendt osmose, etc.

Se også vannfiltre for hele huset med eks. Reverse Osmosis, omvendt osmose, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er anbefalingene våre:

Vannrenser Fletrinnsfunksjon 4-trinns filtrering

Clearlys Vannfilterkanne, Vannrensingskanner passer i alle kjøleskap og er enkle å ta med. De er utmerket til campingvogn, campingvogn og båt eller sommerhus (kommunalt vann). Vannrensekapasitet for vannfilterkanner: 6-12 måneder eller 7000 liter, hvoretter vannfilterpatronen byttes ut.

Clearlys dusj- og badefilter har et veldig effektivt 3-trinns vannfilter og vannrensing som blant annet reduserer klorinnholdet og du trenger ikke å komme på og inhalere klorgass og andre kjemikalier samt tungmetaller. Du får sterkere hår med bedre kvalitet og en mykere og mykere hud som ikke tørker ut. Helt klart vannfilter - dusj og badekarfilter er veldig effektive og enkle å installere. Vannrensekapasitet: 6 - 12 måneder, hvoretter filterpatronen byttes ut.

Se og les mer om Clearly Water Filter, Water Purifier Multi Micro Multi Step Funksjon 5, 6, 7 og 8 trinns tapp- og motvaskfilter.

Her er anbefalingene våre:

 

Vannrenser Fletrinnsfunksjon 4-trinns filtrering
 

Clearlys Vannfilterkanner, Vannrensingskanner passer i alle kjøleskap og er enkle å ta med. De er utmerket til campingvogn, campingvogn og båt eller sommerhus (kommunalt vann). Vannrensekapasitet for vannfilterkanner: 6-12 måneder eller 7000 liter, hvoretter vannfilterpatronen byttes ut.

Clearlys dusj- og badefilter har et veldig effektivt 3-trinns vannfilter og vannrensing som blant annet reduserer klorinnholdet og du trenger ikke å komme på og inhalere klorgass og andre kjemikalier samt tungmetaller. Du får sterkere hår med bedre kvalitet og en mykere og mykere hud som ikke tørker ut. Helt klart vannfilter - dusj og badekarfilter er veldig effektive og enkle å installere. Vannrensekapasitet: 6 - 12 måneder, hvoretter filterpatronen byttes ut.

Se og les mer om Clearly Vannfilter, vannrensing Multi Micro Multi-trinn-funksjon 5, 6, 7 och 8 trinns kran och under vaskenfilter.

 

Clearly vannfilterpatroner

Det er alltid en vannfilterpatron tilpasset ditt Clearly of Sweden vannfilter. Flere av Clearlys erstatningsvannsfiltre passer også inn i flere enheter og kan ytterligere supplere din vannrensing.
 

Vannrensing trinn for trinn


Trinn 1 och 2:

Vannet passerer gjennom et sedimentfilter og en 1 mikron filterpute som fjerner løse partikler som sediment, slam, sand, rust, smuss og andre uløste stoffer.


Trinn 3 och 4:

Vannet passerer deretter gjennom et filtermedium laget av en spesiell og ren metallblanding av kobber og sink (KDF-55D ® og KDF-85D ®). KDF er en viktig suksessfaktor innen vannrensingsteknologi som fungerer i henhold til elektrokjemisk oksidasjonsreduksjonsprinsipp (REDOX). Tester på KDF / GAC-filtre har vist en veldig høy klorfjerning etter 75 000 liter vann sammenlignet med karbonfiltre i samme størrelse som allerede synker etter 15 000 liter vann. Jern og svoveloppløsning oksideres til et uoppløselig stoff og legger seg på overflaten av filtermediet. Den elektrokjemiske prosessen fjerner uoppløselige tungmetaller som bly, kvikksølv, kobber, krom, kadmium, aluminium og andre oppløste metaller. Tungmetallene trekkes til overflaten av filtermediet som en magnet. Filtermedier forhindrer bakterievekst og har vist seg å redusere opptil 90% og har derfor ikke behov for å bruke sølv som ellers er ofte brukt i karbonfiltre (sølv anses som et plantevernmiddel i henhold til EPA (Environmental Protection Agency) og produkter som inneholder sølv som aktivt stoff må derfor rapporteres til dem.

 

Trinn 5:

Vannet passerer gjennom såkalte ionebyttermedier som reduserer tungmetaller som bly, kobber, aluminium og reduserer vannets hardhet.

 

Trinn 6:

Vannet passerer gjennom granulert aktivert karbon (GAC). GAC er mye brukt og anerkjent for effektivt å fjerne eller redusere et stort antall forurensninger som klor, kjemikalier som benzen (kan forårsake kreftrisiko), plantevernmidler som herbicider, insektmidler, flyktige organiske forbindelser (VOC) , PCB og hundrevis av andre kjemiske miljøgifter som kan være til stede i vannet og forårsake dårlig lukt og smak. Karbonfiltermedia er ekstremt porøst og har et stort overflate for å samle forurensning. Clearys filter bruker det finfordelte kokosnøttskallkarbonet, som er det mest effektive for å fjerne kjemikalier. Dette er fordi kokosnøtt skallkull har et betydelig høyere antall mikroporer enn andre kulltyper. Som et resultat er det mer effektivt enn andre kullarter å fjerne THM-er (trihalometaner) og andre kjemikalier som finnes i kommunalt tappevann. Siden REDOX-mediet fjerner klor før det kommer i kontakt med karbonet, ødelegges ikke filtreringskapasiteten, men kan konsentreres mer effektivt på de organiske miljøgiftene.


Trinn 7:

Vannet passerer gjennom en ytterligere 1 mikron filterpute for å fjerne uønskede partikler. Endelige resultater gir en betydelig reduksjon eller eliminering av et bredt spekter av forurensninger.

 

Trinn 8:

Vannet passerer til slutt gjennom en solid kullfilterpatron som fjerner VOC, industrielle løsemidler og plantevernmidler. Vi bruker et granulert aktivert karbonfilter som oppfyller kravene til ANSI 42 NSF-sertifisert. KDF oppfyller kravene for ANSI 61/42 NSF-sertifisert. Det er klart at filteret på 2 trinn 1 mikron har ISO 9001-godkjent produsent.​

 

KDF & GAC

Clearly flertrinns funksjon 2-trinns, 4-trinns, 5-trinns, 6-trinns filterpatron inneholder KDF og GAC. Vannet passerer gjennom filtermediene KDF-55D og KDF-85D. Det er filtre laget av en spesiell ren metallblanding av kobber og sink. KDF er viktig for at vannrensing ved hjelp av det elektrokjemiske oksidasjonsprinsipp, kjent som REDOX, skal være så effektivt som mulig. KDF-55D og KDF-85D motvirker vekst av bakterier, alger og sopp. Det er en unik egenskap. Clearys vannrenser og vannfilter filtrerer også vann gjennom granulert aktivert karbon som forkorter GAC. Clearys GAC-filter oppfyller kravene til ANSI 42 NSF-sertifisering, og KDF-filtrene oppfyller ANSI 61/42 NSF-sertifiseringskrav. Clearly to-trinns 1 mikron filterpute har ISO 9001 godkjent produsent. 


Certifiering: ANSI - NSF - ISO 9001:2 008

  • ANSI, American National Standards Institute.
  • NSF, NSF International, Public Health and Safety Company ™.
  • GAC-kornet aktivert karbonfilter oppfyller kravene fra ANSI 42 NSF Certified. KDF oppfyller kravene til ANSI 61/42 NSF Certified. 2-trinns 1 mikrofilterpute har ISO 9001: 2008 godkjent produsent for vannfilter med høy kapasitet.
Clearly XPRESS

Värför filtrera?

Kundservice

Köpvillkor

Om Clearly of Sweden

Kunde Logg inn

     

Tilbake til toppen
Produsert av: Wikinggruppen